Wie betalingsachterstanden op leningen heeft, kan een "negatieve" BKR-registratie krijgen. In dat geval wijzen banken een hypotheekaanvraag meestal af. Veel consumenten denken dat (ook) een "positieve" BKR-registratie problemen oplevert als ze een hypotheek willen afsluiten maar dat is meestal niet zo.

In het kort

  • Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert vrijwel alle leningen, ook een creditcard, doorlopend krediet en de mogelijkheid om rood te staan op een betaalrekening. Dit wordt een positieve registratie genoemd.
  • Heeft u een positieve BKR-registratie? Dan kunt u meestal gewoon een hypotheek afsluiten. De hoogte van uw leningen en kredieten kan wel invloed hebben op de hoogte van de hypotheek die u kunt afsluiten.
  • Heeft u betalingsachterstanden op een of meerdere lening en kunt u die achterstanden niet inlopen? Dan wordt dat gemeld bij BKR. Dat wordt een negatieve registratie genoemd.
  • Banken wijzen een hypotheekaanvraag van iemand met een negatieve BKR-registratie meestal af.

Invloed BKR-registratie op hypotheekaanvraag.

Veel consumenten zijn zich er niet van bewust dat ze een BKR-registratie hebben. Ze denken bovendien vaak dat zo’n registratie problemen kan opleveren als ze een hypotheek willen afsluiten, terwijl dat meestal niet zo is.

Kredietverstrekkers moeten alle consumptieve leningen die in Nederland worden afgesloten melden bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Degene die de lening heeft afgesloten wordt dan opgenomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR. Dit wordt een positieve BKR-registratie genoemd.

U krijgt een positieve registratie als u:

  • rood kunt staan op uw betaalrekening,
  • een creditcard heeft,
  • een doorlopend krediet of een persoonlijke lening heeft,
  • gebruik maakt van uitgestelde betaling (‘koop nu, betaal later’).
  • een private leaseregeling heeft,
  • een winkelpas met kredietmogelijkheid heeft.

Veel consumenten zijn zich er niet van bewust dat ze een positieve BKR-registratie hebben. Ze denken ten onrechte dat het daardoor moeilijker is om een hypotheek af te sluiten. Zolang u op tijd aan uw betalingsverplichtingen voldoet, levert de registratie meestal geen problemen op bij het afsluiten van een hypotheek. Sterker nog, de hypotheekverstrekker krijgt een goed beeld van uw betalingsmoraal.

Een positieve registratie kan wel invloed hebben op de hoogte van de hypotheek die u kunt afsluiten. Vraagt u een hypotheek aan, dan beoordeelt de hypotheekverstrekker of u de maandelijkse hypotheeklasten kunt betalen. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met uw financiële verplichtingen, zoals leningen en schulden. De hypotheekverstrekker controleert daarvoor ook gegevens bij BKR.

Niet alle leningen staan bij BKR geregistreerd. Studieschulden, leningen bij familie en hypotheken worden niet gemeld. Ook huurachterstanden en betaalachterstanden bij energieleveranciers zijn er niet bekend. Geef deze schulden wel door aan uw bank als u een hypotheek aanvraagt. Ze kunnen namelijk invloed hebben op de hoogte van de hypotheek die u kunt afsluiten. Meldt u niet al uw leningen en schulden, dan sluit u mogelijk een te hoge hypotheek af en loopt u het risico dat u de maandlasten later niet kunt betalen.

Naast een positieve BKR-registratie bestaat er ook een negatieve registratie. U voorkomt een negatieve registratie door op tijd aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u herinneringen en aanmaningen van uw kredietverstrekker. Betaalt u niet, dan waarschuwt de kredietverstrekker u dat hij de achterstand gaat melden bij BKR. U heeft dan nog één laatste kans om te betalen. Als u uw betaalachterstand dan nog niet inloopt, meldt de kredietverstrekker dat bij BKR. U krijgt dan een negatieve registratie.

Iedere bank hanteert eigen acceptatiecriteria om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een hypotheek. Banken wijzen een aanvraag van consumenten met een negatieve registratie meestal af. Bent u het niet eens met een negatieve BKR-registratie? Dan kunt u contact opnemen met de kredietverstrekker. Als de registratie onterecht is, geeft de kredietverstrekker dat door aan BKR en wordt de registratie verwijderd. Als u er niet uitkomt met de kredietverstrekker, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillencommissie. Lees meer op de website van BKR.

Wat u van uw bank kunt verwachten

Banken toetsen uw gegevens bij BKR als u een hypotheek aanvraagt. Dat zijn ze verplicht. Zij gebruiken die informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor een hypotheek en hoeveel u in dat geval maximaal kunt lenen.

Wilt u een hypotheek afsluiten, dan is het belangrijk dat u de maandelijkse lasten kunt betalen. Daarom kijken banken bij het verstrekken van hypotheken naar uw inkomsten en uitgaven. Daar horen ook financiële verplichtingen als leningen en schulden bij. Banken zijn verplicht gegevens over uw leningen en schulden bij BKR te toetsen. Zij gebruiken die informatie om te bepalen of u een hypotheek kunt krijgen en hoeveel u maximaal kunt lenen. De bank houdt daarbij rekening met de wettelijke normen.

Uw bank kan uw hypotheekaanvraag meestal sneller behandelen als u uw BKR-gegevens zelf vermeldt bij de aanvraag. U kunt uw gegevens opvragen via de website van BKR. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Komt u er niet uit? Dan kan de bank u helpen bij het opvragen van de gegevens. U betaalt de kosten dan rechtstreeks aan de bank. U krijgt binnen 5 tot 1O werkdagen een overzicht met uw gegevens.

Wat u zelf kunt doen

Wilt u een hypotheek afsluiten? Dan kan het verstandig zijn om van te voren uw gegevens op te vragen bij BKR. U weet dan precies welke leningen en kredieten geregistreerd staan.

Als u een hypotheek gaat afsluiten, wil de bank graag inzicht in uw inkomsten en uitgaven om te bepalen of u in aanmerking komt voor een hypotheek. Gegevens over leningen en kredieten horen daar ook bij. Het kan daarom verstandig zijn zelf uw gegevens bij BKR op te vragen. U weet dan precies hoe u bij BKR staat geregistreerd. Zo gaat u goed voorbereid het gesprek in met de bank in.

Als u een positieve BKR-registratie heeft, dan kan dat in uw voordeel werken. De bank weet dan dat u uw leningen en schulden op tijd betaalt. Hebt u nog leningen of schulden waar u geen gebruik van maakt? Dan kunt u die misschien beëindigen voordat u een hypotheek aanvraagt. U heeft dan minder financiële verplichtingen en dat kan invloed hebben op de maximale hypotheek die u kunt afsluiten.

Bovendien kan het u geld schelen als u van te voren informatie verzamelt over uw inkomsten en uitgaven. Als u uw adviseur meteen van alle informatie voorziet, is hij minder tijd kwijt aan uw aanvraag. De kosten voor het hypotheekadvies kunnen daardoor lager uitvallen.

Veelgestelde vragen

Wat doet de hypotheekverstrekker met mijn BKR-gegevens?

Als u altijd op tijd heeft betaald, ziet de hypotheekverstrekker dat u een goed leenverleden heeft. Heeft u weleens een betalingsachterstand gehad, dan is de hypotheekverstrekker voorzichtiger en beslist in de meeste gevallen om u geen hypotheek te geven of om u een lagere hypotheek te geven.

Wat moet ik doen om een (negatieve) registratie te verwijderen?

Bent u het niet eens met een (negatieve) BKR-registratie? Neem dan contact op met de kredietverstrekker. Als de registratie onterecht is, geeft de kredietverstrekker dat door aan BKR en wordt de registratie verwijderd. Als u er niet uitkomt met de kredietverstrekker, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie. Lees meer op de website van BKR

Kan ik mijn registratie laten verwijderen via een partij op internet?

Op internet zijn diverse partijen actief die zeggen dat zij uw BKR-registratie tegen betaling kunnen verwijderen. Wees voorzichtig met zulke aanbiedingen. Het kost u vaak veel geld en het is onzeker of uw registratie daadwerkelijk wordt verwijderd.

Wat betekenen de coderingen op het overzicht met mijn BKR-gegevens?

Voor negatieve registraties gebruikt BKR coderingen. De codes geven aan wat voor soort betalingsachterstand u heeft of dat u weer bij bent met uw betalingen. Lees meer over coderingen en hun betekenis op de website van BKR.