Deze website is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken en haar leden. Banken zijn een belangrijke aanbieder van hypotheken en willen met deze website consumenten actief informeren en duidelijkheid bieden over veelbesproken hypotheekthema’s.

Banken nemen een centrale positie in onze samenleving in. In Nederland zijn rond de tachtig Nederlandse – en buitenlandse banken en kredietinstellingen actief op de markt.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de vertegenwoordiger van alle banken die in Nederland actief zijn. Op het werk, privé en in vele andere situaties hebben we met geld te maken. Banken vervullen een sleutelrol in een duurzame economie en spelen een belangrijke rol in het leven van heel veel mensen. Banken zijn zich bewust van hun positie in de samenleving en de groeiende vraag naar transparantie en openheid. Namens onze leden treden we op als gesprekspartner voor de politiek, overheid en andere organisaties. Samen met deze partijen zoeken we naar draagvlak om oplossingen voor vraagstukken te vinden.

Voor actuele standpunten zie www.nvb.nl