Vorig jaar sloot ik (68) een hypotheek af bij. Maar nu vertelde iemand me dat ik waarschijnlijk een hogere rente betaal omdat de bank vanwege mijn leeftijd een risico-opslag rekent. Klopt dat?

Wij weten niet hoe in uw specifieke geval de hypotheekrente is vastgesteld. Maar algemeen geldt dat banken geen risico-opslag toepassen vanwege de hogere leeftijd van een klant. Een risico-opslag wordt berekend om een specifiek risico af te dekken. In de meeste gevallen gaat het dan om hypotheken waarbij de lening…

Hoe berekent de bank de vergoeding voor vervroegd aflossen?

De vergoeding voor vervroegd aflossen wordt berekend op basis van de netto contante waarde methode. Dit houdt in dat de banken de vergoeding meestal berekenen op basis van de volgende stappen: Het openstaande hypotheekbedrag wordt verminderd met de aflossingsvrije ruimte: het bedrag dat u in het jaar van de aflossing…

Mag ik altijd vervroegd aflossen?

U mag uw hypotheek altijd vervroegd aflossen. De bank mag wel voorwaarden stellen aan het moment (bijvoorbeeld alleen op de normale rentebetalingsdagen), de termijn (bijvoorbeeld een maand na aankondiging van het voornemen om af te lossen) en het bedrag dat u aflost (bijvoorbeeld minimaal 5OO euro). Daarnaast mag uw bank…

Ik snap dat een onafhankelijk hypotheekadviseur een vergoeding berekent voor advies. Maar een bank hoeft dat toch niet te doen? Die verdient toch al genoeg met de rente die ik na het afsluiten van de hypotheek ga betalen?

Banken versleutelen de advieskosten niet in de rente die zij ontvangen op de hypotheek. Dit is op basis van wet- en regelgeving verboden en financiële toezichthouders voeren hier controle op uit. De overheid wil hiermee bereiken dat er sprake is van eerlijke en gelijke concurrentie.

Ik werk voor een buitenlandse werkgever en krijg mijn salaris uitbetaald in US Dollars. Ik heb geïnformeerd bij een hypotheek adviseur maar die zegt dat banken geen woninghypotheek kunnen verschaffen als het inkomen niet in Euro’s is. Klopt dit en wat kan ik nu doen?

Sinds de zomer van 2O16 geldt nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot hypotheekverstrekking voor de financiering van een woning. Hierdoor verstrekken veel banken inderdaad geen hypotheek meer aan mensen met een inkomen in vreemde valuta (anders dan Euro). De reden is vrij technisch en gaat te ver om hier toe…

In verband met de lage rente hebben wij onze hypotheek overgesloten en daarvoor een boeterente betaald. Nu las ik dat er een compensatieregeling is voor mensen die te veel hebben betaald. Waar kan ik hier meer informatie over vinden?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft, naar aanleiding van Europese wet- en regelgeving die per 14 juli 2O16 van kracht is, onderzoek gedaan naar de berekeningswijze van de vergoeding voor vervroegd aflossen in Nederland. Hierover is in maart 2O17 een rapport naar buiten gebracht. In het rapport geeft de AFM…

Ik heb tijdelijk dubbele woonlasten. Kan ik een overbruggingskrediet krijgen?

Het hangt van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw bank af of u hiervoor een overbruggingskrediet kunt krijgen. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u de dubbele lasten (inclusief het overbruggingskrediet) kunt dragen. Is uw woning al verkocht en zijn de ontbindende voorwaarden verlopen, maar is…

Over deze website

Deze website is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken en haar leden. Banken zijn een belangrijke aanbieder van hypotheken en willen met deze website consumenten actief informeren en duidelijkheid bieden over veelbesproken hypotheekthema’s. Banken nemen een centrale positie in onze samenleving in. In Nederland zijn rond de tachtig…

Wat moet ik doen om een (negatieve) registratie te verwijderen?

Bent u het niet eens met een (negatieve) BKR-registratie? Neem dan contact op met de kredietverstrekker. Als de registratie onterecht is, geeft de kredietverstrekker dat door aan BKR en wordt de registratie verwijderd. Als u er niet uitkomt met de kredietverstrekker, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke…

Hoe worden de hypotheeknormen vastgesteld?

Het Ministerie van Financiën stelt jaarlijks de hypotheeknormen vast. Deze leennormen worden vastgelegd in de Regeling Hypothecair Krediet. Bij het vaststellen van de normen worden partijen geconsulteerd die bij de woningmarkt betrokken zijn, zoals consumentenorganisaties, toezichthouders en de Nederlandse Vereniging van Banken. Budgetorganisatie Nibud adviseert daarnaast over de maximale hoogte…

Ik ga verhuizen en ik wil mijn aflossingsvrije hypotheek graag meenemen. Kan dat?

De bank beoordeelt of u uw hypotheek kunt meenemen. Van aflossingsvrije hypotheken die voor 2O13 zijn afgesloten, blijft de hypotheekrente in principe aftrekbaar. Wilt u extra lenen voor de aankoop van uw nieuwe woning of verbouwing van de bestaande woning, dan moet u deze extra hypotheek tijdens de looptijd aflossen…

Moet ik mijn huis verkopen?

Het uitgangspunt van banken is dat u wilt blijven wonen in uw huis. Dat betekent dat banken hun uiterste best zullen doen om te voorkomen dat u uw huis moet verkopen. Maar als de maandlasten niet betaalbaar (meer) zijn, kan de verkoop van uw woning het beste alternatief zijn. Uw…

Voor welke betalingen mag ik het bouwdepot gebruiken?

Uit het bouwdepot mag u facturen betalen voor de bouw van uw woning, zowel arbeidsloon als materialen. Het gaat dan om materialen die vastzitten aan de woning en niet verhuisd kunnen worden. Zo mag u een tegelvloer wel uit het bouwdepot betalen maar gordijnen niet. Twijfelt u of u kosten…

Kan ik een hogere hypotheek krijgen bij de aankoop van een Nulopdemeter-woning?

In een Nulopdemeter-woning verbruikt het huishouden minder energie dan de woning opwekt. Hierdoor heeft u geen energierekening meer waardoor uw maandelijkse vaste lasten lager uitvallen. Bij het kopen of verbouwen van een dergelijke woning kunt u daarom maximaal € 25.OOO extra hypotheek krijgen. Om voor deze extra hypotheek in aanmerking…

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek hoeft u tijdens de looptijd niets van uw hypotheekschuld terug te betalen. U betaalt alleen rente. Bij de meeste banken moet u aan het einde van de looptijd de openstaande hypotheekschuld in één keer terugbetalen. Tussentijds kunt u vaak wel een bepaald bedrag kosteloos aflossen. Bij…

Waarom biedt niet elke bank rentemiddeling aan?

Steeds meer banken bieden rentemiddeling aan, maar banken bepalen zelf of zij dat doen of niet. Dat past bij een vrije markt, waarin banken zelf invulling geven aan hun commerciële beleid. Een aantal banken wijst erop dat rentemiddeling nog vrij nieuw is en dat door sommige experts vraagtekens worden gezet…

Ik ben werkzaam via Randstad en las iets over een perspectiefverklaring. Wat is dat precies?

Dit betreft een initiatief uit begin 2O14 van Randstad, hypotheekverstrekker Obvion en Vereniging Eigen Huis (VEH). Een perspectiefverklaring kijkt niet alleen naar het huidige inkomen van flexwerkers (zoals een werkgeversverklaring of intentieverklaring wel doen), maar ook naar het arbeidsperspectief. Zo worden opleiding, werkervaring, functie en de arbeidsmarktsituatie onder de loep…

Wanneer moet ik rekening houden met dubbele woonlasten?

Als u voor de aankoop of bouw van uw nieuwbouwwoning een hypotheek heeft afgesloten, worden de bouwtermijnen betaald uit uw bouwdepot. U leent dus al voor uw nieuwe woning, maar kunt daar nog niet in wonen. In dat geval krijgt u te maken met dubbele woonlasten. U betaalt dan rente…

Kan ik een hypotheek krijgen als ik zelf mijn woning wil ontwerpen en bouwen?

Ja, onder voorwaarden is dat mogelijk. De waarde van de woning wordt dan bepaald aan de hand van een gevalideerd taxatierapport dat is opgesteld door een deskundige taxateur. Daarbij wordt alle relevante informatie beoordeeld. Houd er rekening mee dat veel banken bij zelfbouw niet de maximaal toegestane hypotheek verstrekken. Wilt…

Geen andere behandeling, soms toch andere uitkomst

Mijn woning staat onder water. Kan de bank de rente nu verhogen?

Het rentetarief voor uw hypotheek houdt onder andere rekening met het risico dat de bank loopt. Aan het einde van de rentevaste periode doet de bank u een aanbod voor de volgende periode. Is de waarde van uw woning gedaald, dan kan het zijn dat de bank een hogere risico-opslag…

Wat als ik na verkoop van mijn woning een restschuld heb en ga huren?

In dat geval sluit u geen nieuwe hypotheek af en kunt u de restschuld dus niet meefinancieren. Kunt u de restschuld niet met eigen geld aflossen, neem dan tijdig contact op met uw bank. Er zijn twee mogelijkheden: U kunt voor uw restschuld mogelijk een consumptief krediet afsluiten; Is uw…